Nieuws

Het ideaal van Nelson Mandela

Nelson Mandela

Het is interessant om te zien. De eerste uren, dagen na de dood van Nelson Mandela buitelen mensen over elkaar heen om de persoon mandela en zijn betekenis in superlatieven te beschrijven. Ook ik. Vervolgens komen dan, als reactie, de eerste verhalen los van: ja maar hij was ook niet altijd ideaal. Hij heeft niet zo verschrikkelijk veel gedaan toen hij president was van Zuid-Afrika aan Aids bijvoorbeeld - en dat heeft hij later ook toegegeven. Misschien lag zijn grootste betekenis wel in het bij elkaar houden van Zuid Afrika, niet zozeer in wat hij voor elkaar kreeg.

Uitslag referendum: Brechtje op zes!

Onlangs is de uitslag van het raadgevend ledenreferendum bekend geworden. de leden hebben me op zes gezet - een plaats omhoog dus vergeleken met het advies van de kandidatencommissie! Heel fijn en heel bemoedigend. Aanstaande woensdag wordt de lijst definitief vastgesteld. Dus komt allen!
 

Utrecht Appt!

Twee raadsvergaderingen geleden heeft de Raad besloten om structureel Utrechtse open data beschikbaar te stellen. Dat is goed voor ontwikkelaars van appjes. Gister heeft de wethouder op vraag van GroenLinks toegezegd om samen met de Economic Board Utrecht een app-ontwikkel-wedstrijd te organiseren.

Hinder van lichtreclame

Gisteravond in de commissie Stad en Ruimte heb ik het onderwerp lichthinder aangesneden. We hadden daar eeder over gesproken, maar daar ging het vooral over lichthinder door openbare verlichting. Maar mens en dier hebben ook last van onnodig brandende reclameverlichting. Wethouder de Rijk beaamde dit: er moet meer gehandhaafd worden op lichthinder en op illegale lichtreclame door bedrijven.

Oogstfeestdebat

Morgen, zaterdag 12 oktober, ben ik 's middags op het Oogsfeest op het Neude, om in debat te gaan over stadslandbouw en regionaal voedsel. Er is van alles te doen - informatiekraampjes, lekker hapjes en sapjes, koeien melken (en aaien natuurlijk), Kamilla’s Keuze i.s.m.

Zeven.

Zeven. Dat is mijn plaats op de advieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Nu moeten de leden zich in een adviserend referendum buigen over de lijst. En op 20 novemver is de ALV. En ik heb je steun daarvoor hard nodig! Zet mij dus hoog op je lijst bij het ledenreferendum!

Utrecht Bijenstad

Bijen zijn heel belangrijk voor ons dagelijks voedsel en dus is de achteruitgang van de bijenstand een zorgelijke zaak. Brechtje Paardekooper (GroenLinks) en Eiko Smid (CDA) hebben daarom bij het college gepleit voor bij-vriendelijke beplanting en bijenkasten op gemeentelijke gebouwen.

Vragen gesteld over beschoeiing singel

Op woensdag 25 september verdronk in de Utrechtse Singel ter hoogte van het Lucasbolwerk een hond die in het water gevallen was. Hij kon niet meer op de kant komen omdat de beschoeiing te hoog was (AD, vrijdag 25 september 2013). De redelijke nieuwe beschoeiing maakt het vrijwel onmogelijk voor dieren (honden, katten, maar ook watervogels en amfibieën) om op eigen kracht uit het water te klimmen.

Een gewone maandagavond / Tubular Bells

Het was een gewone nazomer-maandagavond in Utrecht. Mensen slenterden rond, zaten op terrasjes of in de tuin of waren op de fiets onderweg naar God-weet-waar. En opeens begon het Dom-carrillon ongewone klanken te verspreiden. We werden getrakteerd op een bijzondere uitvoering: vier pianisten en een carrilloniste speelden 'Tubular Bells'

Inzwering

Op 12 september legde ik de eed af als opvolger van Jan Ravesteijn, die die dag afscheid nam van de Raad. En meteen, nog geen uur in de Raad, mijn eerste succesje: de burgemeester zegt toe dat voortaan circussen met circusdieren beter gecontroleerd worden voordat ze een vergunning krijgen.

 

User login

 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.