Vragen gesteld over beschoeiing singel

Op woensdag 25 september verdronk in de Utrechtse Singel ter hoogte van het Lucasbolwerk een hond die in het water gevallen was. Hij kon niet meer op de kant komen omdat de beschoeiing te hoog was (AD, vrijdag 25 september 2013). De redelijke nieuwe beschoeiing maakt het vrijwel onmogelijk voor dieren (honden, katten, maar ook watervogels en amfibieën) om op eigen kracht uit het water te klimmen. Maar de beschoeiing kan ook gevaarlijk zijn voor kinderen. Omwonenden hebben de zaak bij de gemeente aangekaart, maar tot nog toe zonder resultaat. Ook mijn collega Steven de Vries stelde voor de zomer al mondelinge vragen over de beschoeiing van de singel, het college beloofde toen dat de beschoeiing alsnog mens- en diervriendelijker zou worden gemaakt.

De beschoeiing is aangelegd door het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. De gemeente is al langer met het Hoofheemraadschap in gesprek, maar tot nog toe zonder resultaat. Intussen is de beschoeiing niet alleen heel slecht voor huisdieren -zoals blijkt- maar ook voor jonge eenden, kikkers, salamanders en dergelijke. Het zou prettig zijn al dat snel opgelost werd.

Als woordvoerder dierenwelzijn stelde ik daarom de volgende vragen:

  1. Hebben zich in de afgelopen maanden meer incidenten voorgedaan?
  2. Is het ontwerp van te voren beoordeeld op de mogelijkheid dat dieren en kinderen in het water zouden kunnen vallen, en de vraag of zij op eigen gelegenheid in staat zouden zijn om uit het water te komen? Zo ja, hoe is dat oordeel uitgevallen?
  3. Is het college bereid om binnen afzienbare tijd maatregelen te treffen die (a) ervoor zorgen dat dieren en kinderen op eigen gelegenheid uit het water kunnen klimmen en (b) het makkelijker mogelijk maken voor omstanders om te hulp te schieten?
 

User login

 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.