Utrecht Bijenstad

“Je zou denken dat de stad slecht is voor bijen, maar dat is helemaal niet zo. In de stad zijn veel verschillende bloeiende planten te vinden en stuifmeel en pollen vormen het voedsel van de bij," zegt Brechtje Paardekooper, raadslid voor GroenLinks. "Een paar bij-vriendelijke bomen en planten, zoals de linden, zonnebloemen en korenbloemen kunnen al heel erg helpen." 

Bijenhotels

Voor ons dagelijkse voedsel zijn wij bij het telen van gewassen in hoge mate afhankelijk van de bestuiving door bijen en hommels. De bijenstand gaat echter al jaren achteruit, ook in Nederland. CDA-raadslid Eiko Smid: "Juist in de stad kunnen we daar best wat aan doen, want hier is op een klein oppervlak voor de bijen veel voedsel te vinden: in parken, tuinen, bomen, zelfs in geveltuintjes en op balkons. Ik heb dat vorige zomer ook zelf op mijn eigen balkon mogen ervaren.”  Ook bijenhotels kunnen een onderkomen bieden aan de zogeheten solitaire (wilde) bijen en zijn makkelijk zelf te maken. 

Bijenvereniging

Utrecht is al goed op weg met haar bewust gekozen wijze van onkruidbestrijding - zonder pesticiden. Dit moet de komende jaren worden voortgezet. Er gebeurt al van alles in Utrecht: de Bijenvereniging is zeer actief in Utrecht en veel vrijwilligers doen goed werk als imker of als bijenhouder. Maar de fracties van GroenLinks en CDA hebben de indruk dat er nog meer gedaan kan worden, vanuit de maatschappij en vanuit de overheid.  

Kleine ingrepen

Ook bewoners kunnen veel doen: mensen kunnen bijvoorbeeld bij-vriendelijke planten in de tuin zetten. Ook zouden buurtbewoners samen kunnen zorgen voor bijenlinten, zoveel mogelijk aaneengesloten bij-vriendelijke stukken groen, van het vroege voorjaar tot het late najaar. Bijenlinten kunnen de actieradius van bijen en hommels vergroten. Paardekooper: “Het zijn vaak maar kleine ingrepen, maar ze kunnen veel betekenen."

De vragen:

  1. Is het college bereid om te stimuleren dat gemeentelijke bomen die vervangen moeten worden, vervangen worden door bij voorkeur bij-vriendelijke soorten? Zo nee, waarom niet?

  2. Is het college bereid om structureel met de behoorlijk actieve Utrechtse Bijenvereniging en andere deskundigen te overleggen over de invulling van groenstroken, maaibeleid, groen in de openbare ruimte en dergelijke? Zo nee, waarom niet?

  3. In Den Haag zijn verschillende ministeries en ook de Tweede kamer ertoe overgegaan om bijenkasten op het dak te (laten) plaatsen. Zou de gemeente Utrecht kunnen bevorderen dat meer bijenkasten worden geplaatst op het dak of balkons van gemeentelijke gebouwen, of op het oude of (in 2014) nieuwe stadhuis/stadkantoor? Zo nee, waarom niet?

  4. Gras- en sedum-daken vergen slechts weinig onderhoud, maar kunnen de bijenstand fors stimuleren. Daarnaast werken gras- en sedumdaken isolerend, en helpen ze adaptatie aan klimaatverandering omdat ze waterbeheer verbeteren en opwarming van de stedelijke omgeving tegengaan. Zou de gemeente, bijvoorbeeld ook samen met schoolbesturen, woningcorporaties, of winkelcentrumeigenaars willen bevorderen dat sedum op de daken wordt aangelegd, zodat deze daken bijen-vriendelijk worden? Zo nee, waarom niet?

  5. De gemeente werkt met een gemeentelijk groenbeleid en heeft o.a. budgetten voor wijkgroenplannen. Ook wordt bijvoorbeeld de GroenMoetjeDoen-dag gestimuleerd. Kan de gemeente onderzoeken of , relatief eenvoudige, bijvriendelijke maatregelen hiervan onderdeel kunnen uitmaken? Zo nee, waarom niet?

  6. Is het college bereid om, wellicht ism de Bijenvereniging Utrecht, de voorlichting over de bijenstand, over bijvriendelijke planten en bomen, over bijenlinten en dergelijke voor particulieren in Utrecht op te schroeven? Een fraai voorbeeld in dit verband is de website Zutphen bijenstad (http://www.zutphenbijenstad.nl/)? Je zou bijvoorbeeld in dit verband bij burgers bekendheid kunnen geven aan de mogelijkheid om samen een bijenlint aan te leggen (http://www.bijenlint.nl/). Zo nee, waarom niet?

De fracties van GroenLinks en CDA zouden het zeer op prijs stellen als we een aantal concrete maatregelen vanaf het volgende voorjaar 2014 kunnen gaan invoeren, aangezien dan de levenscyclus van de bij weer begint.

 

 

User login

 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.